Główna » Archiwa

6 grudnia 2013

Zbliża się 2018r. Przypominamy o składkach członkowskich
Autor: SQ9AOR dnia 6 grudnia 2013 Brak komentarzy

W dniu 29 listopada 2013 r. w Tarnowie, zawarte zostało POROZUMIENIE pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa – Urzędem Miasta Tarnowa – Wydziałem Bezpieczeństwa Publicznego – wykonującym zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowie, a Oddziałem Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców nr 28 w Tarnowie, w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i […]

  Copyright ©2018 Oddział Terenowy PZK nr 28 w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress