W dniu 12.12.2021r o godz. 9:00, Zebranie Sprawozdawcze Członków OT
Główna » Działalność statutowa OT

Działalność statutowa OT

  • Udzielanie bieżących informacji o działalności PZK i Oddziału oraz klubów działających w ramach oddziału
  • Przyjmowanie nowych członków – wydawanie deklaracji i legitymacji PZK
  • Zbieranie składek: wpisowej, oddziałowej i centralnej w ramach PZK
  • Wydawanie licencji nasłuchowych tzw. – SWL
  • Przyjmowanie i wydawanie kart QSL przez oddziałowego QSL mamagera – wymiana kart odbywa się najczęściej na comiesięcznym spotkaniu OT

Sprawy organizacyjno-biurowe

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców informuje, że na podstawie Uchwały Nr. 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku, składki członkowskie PZK na rok 2021 nie uległy zmianie.
Wykaz wysokości składek – patrz tabela niżej!

Zestawienie wysokości stawek na 2021 rok.

Lp. Rodzaj składki / opis Kwota
1. Składka wpisowa 0.00 zł
2. Składka dla członków nadzwyczajnych /SWL/ 30 zł
3. Składka ulgowa dla członków zwyczajnych od 71 roku życia 90 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
5. Składka ulgowa dla członków zwyczajnych do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł
8. Składka roczna na Oddział Terenowy PZK /oddziałowa/ 20 zł

Składka Oddziałowa zostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 20 zł na rok

Jak wpłacać.
Wpłacamy sumę kwot np: składka członka zwyczajnego/ 120 zł + /składka OT/ 20 zł/, co daje razem 140 zł. Opis wpłaty jak niżej. Polecamy wpłaty na nasze  konto bankowe:

Adres i nr konta

TARNOWSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW (OT-NR 28)
UL. KRZYSKA 17,   33-100 TARNÓW

mBank
87 1140 1010 0000 3533 4800 1018

UWAGA:
Przy wpłacie na konto, prosimy o podanie w opisie przelewu:
– znak wpłacającego oraz rodzaj składki –
…np: sq9aor – wpisowe + składka PZK + składka OT…

Prosimy też przesłać informację e-mail o wykonanej wpłacie
na adres skarbnika:  SQ9ZAX
Informacja ta pomaga na bieżąco kontrolować dokonane wpłaty.

Kluby zgłoszone przez OT PZK nie płacą składek!

Ostateczne terminy wpłaty składek przez Oddział do kasy ZG PZK to:
14 styczeń   i   14 lipiec każdego roku.
Do skarbnika OT należy wpłacić składki odpowiednio wcześniej – przed tym terminem.

Sprawy biurowe Oddziału załatwiane są raz w miesiącu przy okazji spotkań krótkofalarskich. Część spraw można załatwić też telefonicznie czy droga elektroniczną. Kogoś z zarządu można też spotkać na piątkowych spotkaniach klubowych w SP9KAO przy ul. Krzyskiej 17.  Zapraszamy.

  Copyright ©2021 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress, Admin-sq9aor