Główna » Działalność statutowa OT

Działalność statutowa OT

  • Udzielanie bieżących informacji o działalności PZK i Oddziału oraz klubów działających w ramach oddziału
  • Przyjmowanie nowych członków – wydawanie deklaracji i legitymacji PZK
  • Zbieranie składek: wpisowej, oddziałowej i centralnej w ramach PZK
  • Wydawanie licencji nasłuchowych tzw. – SWL
  • Przyjmowanie i wydawanie kart QSL przez oddziałowego QSL mamagera – wymiana kart odbywa się najczęściej na comiesięcznym spotkaniu OT

Sprawy organizacyjno-biurowe

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców na posiedzeniu w dniu 3 września 2011 r. w Warszawie podjął uchwałę o ustaleniu składki członkowskiej od 1 stycznia 2012 r.
Wysokość składek PZK na 2017 rok nie ulega zmianie.
Nie ulega zmianie również składka oddziałowa.
Wykaz wysokości składek – patrz tabela niżej!

Zestawienie wysokości stawek na 2017 rok.

Lp. Rodzaj składki / opis Kwota
1. Składka wpisowa 10 zł
2. Składka dla członków nadzwyczajnych /SWL/ 20 zł
3. Składka ulgowa dla członków zwyczajnych od 71 roku życia 60 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 90 zł
5. Składka ulgowa dla członków zwyczajnych do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 20 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 10 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 zł
8. Składka roczna na Oddział Terenowy PZK /oddziałowa/ 20

Jak wpłacać.
Wpłacamy sumę kwot np: /wpisowe/ 10 zł + /składka członka zwyczajnego/ 90 zł + /składka OT/ 20 zł, co daje razem 120 zł. Opis wpłaty jak niżej. Polecamy wpłaty na nasze  konto bankowe:

PZK Zarząd Oddziału Terenowego OT-28
w Tarnowie, ul Krzyska 6
33-100 TARNÓW
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
70 2030 0045 1110 0000 0409 5640

UWAGA:
Przy wpłacie na konto, prosimy o podanie w przelewie:
– znaku wpłacającego
– rodzaju składki
np: wpisowe + składka PZK + składka OT

oraz o informację e-mail o wykonanej wpłacie na adres skarbnika:  SQ9OL

Kluby zgłoszone przez OT PZK nie płacą składek!

Ostateczne terminy wpłaty składek przez Oddział do kasy ZG PZK to:
15 styczeń   i   15 lipiec każdego roku.
Do skarbnika OT należy wpłacić składki odpowiednio wcześniej – przed tym terminem.

Sprawy biurowe Oddziału załatwiane są raz w miesiącu przy okazji spotkań krótkofalarskich. Część spraw można załatwić też telefonicznie czy droga elektroniczną. Kogoś z zarządu można też spotkać na piątkowych spotkaniach klubowych w SP9KAO przy ul. Krzyskiej 17.  Zapraszamy.

  Copyright ©2017 Oddział Terenowy PZK nr 28 w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress