Zarząd OT PZK nr 28 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału, w dniu 16 grudzień 2018r, o godz. 9:00
Główna » Działalność statutowa OT

Działalność statutowa OT

  • Udzielanie bieżących informacji o działalności PZK i Oddziału oraz klubów działających w ramach oddziału
  • Przyjmowanie nowych członków – wydawanie deklaracji i legitymacji PZK
  • Zbieranie składek: wpisowej, oddziałowej i centralnej w ramach PZK
  • Wydawanie licencji nasłuchowych tzw. – SWL
  • Przyjmowanie i wydawanie kart QSL przez oddziałowego QSL mamagera – wymiana kart odbywa się najczęściej na comiesięcznym spotkaniu OT

Sprawy organizacyjno-biurowe

Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców uchwałą nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 r. ustalił nową wysokość składek na 2018 rok.
Wykaz wysokości składek – patrz tabela niżej!

Zestawienie wysokości stawek na 2018 rok.

Lp. Rodzaj składki / opis Kwota
1. Składka wpisowa 0.00 zł
2. Składka dla członków nadzwyczajnych /SWL/ 30 zł
3. Składka ulgowa dla członków zwyczajnych od 71 roku życia 90 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
5. Składka ulgowa dla członków zwyczajnych do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 zł
8. Składka roczna na Oddział Terenowy PZK /oddziałowa/ 20 zł

Składka Oddziałowa zostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi 20 zł na rok

Jak wpłacać.
Wpłacamy sumę kwot np: składka członka zwyczajnego/ 120 zł + /składka OT/ 20 zł/, co daje razem 140 zł. Opis wpłaty jak niżej. Polecamy wpłaty na nasze  konto bankowe:

Oto aktualny adres i nr konta

TARNOWSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW (OT-NR 28)
UL. KRZYSKA 17
33-100 TARNÓW

mBank
87 1140 1010 0000 3533 4800 1018

UWAGA:
Przy wpłacie na konto, prosimy o podanie w przelewie:
– znaku wpłacającego
– rodzaju składki
np: wpisowe + składka PZK + składka OT

prosimy też przesłać informację e-mail o wykonanej wpłacie na adres skarbnika:  SP9GLJ

Kluby zgłoszone przez OT PZK nie płacą składek!

Ostateczne terminy wpłaty składek przez Oddział do kasy ZG PZK to:
14 styczeń   i   14 lipiec każdego roku.
Do skarbnika OT należy wpłacić składki odpowiednio wcześniej – przed tym terminem.

Sprawy biurowe Oddziału załatwiane są raz w miesiącu przy okazji spotkań krótkofalarskich. Część spraw można załatwić też telefonicznie czy droga elektroniczną. Kogoś z zarządu można też spotkać na piątkowych spotkaniach klubowych w SP9KAO przy ul. Krzyskiej 17.  Zapraszamy.

  Copyright ©2018 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress