Główna » 40 lat HKŁ SP9ZBC

40 lat HKŁ SP9ZBC

Harcerski Klub Łączności i Informtyki „Leliwa” SP9ZBC – w Tarnowie.

Historia klubu rozpoczyna się w dniu 10 grudnia 1968r. wraz ze złożeniem wniosku o zezwolenie do Ministra Łączności za pośrednictwem Polskiego Związku Krótkofalowców. Zezwolenie to obejmowało posiadanie i używanie klubowego amatorskiego urządzenia radiowego w budynku Komendy Hufca ZHP im. Gen. J. Bema w Tarnowie przy ulicy Słowackiego 3.

Zaraz po złożeniu wniosku z dniem 15 grudnia 1968r. HKŁ „Leliwa” został zarejestrowany w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego PZK w Krakowie pod numerem 22/KRA.

Podczas przełomu 1969/1970 odbyła się reorganizacja w ministerstwach. Musiała zostać zmieniona licencja i tak zamiast Ministerstwa Łączności –
Biuro Koordynacji Łączności Radiowej wydała ją Inspekcja Radiowa – Zespół Zezwoleń i Ewidencji w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 2. Zezwolenie jakie klub otrzymał miało numer 386/K/70 z dnia 25 lutego 1970r. kategorii I, o mocy 50 W.Następna zmiana zezwolenia odbyła się w dniu 7 maja 1979r. i wydaje ją Państwowa Inspekcja Radiowa w Krakowie. Numer zezwolenia 26/K/79 kategrii I o mocy 50 W na adres ul. Prostopadła 4 w Tarnowie z adresem do korespondencji 33-100 Tarnów ul. Słowackiego 3. Kierownikem radiostacji został Wojciech Drwal SP9HWN.

Kolejne zezwolenie zostaje wydane przez PIR w dniu 16 kwietnia 1984r. o numerze 26/8/K/84 kategorii I i mocy 50 W. Zmieniła się również lokalizacja zainstalowania radiostacji i była nią ul. Wiejska 6/15.

Nie mija wiele czasu od uzyskania nowego zezwolenia a tu PIR wydaje nowsze. W dniu 23 października 1984r. PIR w Krakowie wydaje takowe o numerze 26/8/K/84 zmieniając adres zainstalowania radiostacji na Komenda Tarnowskiej Chorągwi ZHP, 33-100 Tarnów, ul. Słowackiego 3.

Po upływie pięciu lat w dniu 11 października 1989r. PIR w Krakowie wydał zezwolenia o numerze 26/I/K/89 ważne od dnia 17 listopada 1989r. na czas nieokreślony. 26 czerwca 1990r. PIR w Krakowie wydał zezwolenie o numerze 26/I/K/90 z ważnością od dnia 3 lipca 1990r. na czas nieokreślony kategorii I i mocy 250 W. Kierownikiem radiostacji został w tedy Henryk Głuszak SP9BHV. Operatorami stacji zostali Donald Bartkowiak SP9LLC i Krzystof Gucwa SP9SVL.
W związku z rezygnacją kolegi SP9LLC z członkostwa w klubie jak i w ZHP musiała nastąpić zmiana. Klub przez dłuższy czas prowadzili Zbigniew Wilczyński SP9IEK oraz Janusz Banaś SP9LAS. Kolejnym kierownikiem byli najpierw hm. Teofil Terlecki SP9AEC, który przekazał rozkazem komendanta hufca L 4/98 z dnia 14 maja 1998r. druhowi hm. Leszkowi Ignasikowi SQ9DET. Zdał on klub w dniu 6 maja 2002r. rozkazem komendanta hufca ZHP im. Gen. J. Bema w Tarnowie druhowi pwd. Maksymowi Pękoszowi SQ9IAM.

W dwa lata po tym jak Hufiec przeniósł się do budynku po dawnym PTSM przy ul. Konarskiego 17, obowiązywała licencja 0026/I/K/2000 wydana przez Państwową Agencję Radiową.

W roku 2006 nastąpiła wymiana licencji na nową z przedłużeniem na okres pięciu lat (Nr pozwolenia 131/K/I/2006, kategoria 1 – 500W). Wydał ją Urząd Komunikacji Elektronicznej Oddział Okręgowy w Krakowie.

W dniu 28 listopada 2005r. zmieniona została nazwa klubu na Harcerski Klub Łączności i Informatyki „Leliwa” SP9ZBC. Kierownikiem Klubu jest dh.hm. Leszek Ignasik SQ9DET.

Klub w 2008 roku obchodzi swoje 40 urodziny. Na tą okoliczność pracowała stacja okolicznościowa HF40ZBC, która swoją inaugurację rozpoczęła
na corocznym spotkaniu „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu” w Jodłówce Tuchowskiej z licencją do końca 2008r. Więcej informacji na stronie >>ZHP<<

Na podstawie szczątkowych informacji oraz opracowania hm. Maksym Pękosz – SQ9IAM
zebrał Stanisław sq9aor

  Copyright ©2020 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress