Główna » Zostań krótkofalowcem!

Zostań krótkofalowcem!


Co to jest KRÓTKOFALARSTWO

– Krótko mówiąc jest to hobby, sport, a nawet praca.

Istotą krótkofalarstwa jest osiągnięcie jak największej liczby łączności z krótkofalowcami na całym świecie za pośrednictwem fal radiowych, przy pomocą urządzeń specjalnie do tego przystosowanych. Krótkofalowcy pracując na przeznaczonych dla nich wycinkach pasm słuchają, czy nie nadaje obecnie inny krótkofalowiec z innego zakątka kraju lub Świata. Jeśli prowadzi on łączności z innym operatorem, można posłuchać transmisji a kiedy rozpocznie ponowne wywołanie można się zgłosić i przeprowadzić łączność. Sama łączność to wymiana raportu o słyszalności, czytelności, sile i jakości sygnału t. zw.  RST, podanie swojego imienia i miejscowości t. zw. QTH. Dodatkowo można podać informacje o urządzeniach na jakich obecnie pracujemy, o stanie pogody …itp. Poza typowym przeprowadzaniem łączności, odbywają się również liczne zawody krajowe i zagraniczne. Polegają one na przeprowadzeniu jak największej liczby QSO (łączności) w określonym czasie. Krótkofalarstwo to prowadzenie łączności różnymi emisjami. Telegrafia – CW, foniczną – SSB, FM, AM i emisjami cyfrowymi RTTY, PACKET, SSTV, PSK, HELL itd. Różnorodność emisji jest ogromnym atutem tego hobby.

Tak, bardzo ogólnie, przedstawia się zarys krótkofalarstwa. Z pytaniami i wątpliwościami możesz się zawsze zgłosić do klubu krótkofalarskiego w Twoim mieście. Na pewno nie odejdziesz bez odpowiedzi.

Aby zostać nasłuchowcem
należy zgłosić się do wybranego Oddziału PZK /OT/. Po wypełnieniu deklaracji PZK, informacji członka i opłaceniu wpisowego oraz składki członkowskiej PZK, OT wyda dokument „Licencja nasłuchowa” oraz  znak nasłuchowy.
Także w OT można zasięgnąć innych niezbędnych informacji o tym jak zacząć zabawę w krótkofalarstwo, jeżeli takich wiadomości brak zainteresowanemu np: na temat budowy odbiornika nasłuchowego czy zakupu sprzętu lub wykonania anteny.

Chcąc uzyskać potwierdzenie nasłuchów należy wysłać karty QSL do stacji, których pracę odnotowaliśmy i czekać na karty QSL od nich.

Jeśli chcesz zostać krótkofalowcem nadawcą
tu jak w poprzednim punkcie – poszukaj klubu lub Oddziału PZK. Zapoznaj się z pracą na stacji krótkofalarskiej, najlepszą drogą jest poprzedzenie nauki pracy na radiostacji etapem nasłuchów. Ten etap ma służyć wstępnemu zapoznaniu się z pracą w eterze.
Zapamiętaj! Słuchanie to podstawowy obowiązek krótkofalowca, także nadawcy.

W oparciu o dostępne materiały oraz o kontakty z innymi krótkofalowcami w klubie, OT lub krótkofalowcami indywidualnie, należy systematycznie przyswajać sobie wiedzę z zakresu BHP, techniki oraz wiedzy ogólnej dotyczącej krótkofalarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów prowadzenia łączności. Wiedza ta jest potrzebna do zdania egzaminu. Pomocne mogą być także testy /patrz niżej/ opublikowane na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej /UKE/, z których to komisja typuje pytania egzaminacyjne. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kursu. Tu informacje można uzyskać także w OT PZK lub klubie. Ewentualnie można informacji zasięgnąć w sekretariacie ZG PZK. Na portalu UKE /patrz niżej/ znajduje się harmonogram sesji egzaminacyjnych w radiowej służbie amatorskiej na dany rok. Należy wybrać miejsce i termin egzaminu i zgłosić się do organizatora. To może okazać się ważne ze względu na minimalną ilość osób przystępujących do egzaminu, która wynosi 15. Jeśli liczba ta jest mniejsza, sesja egzaminacyjna może być odwołana.
Po zdaniu egzaminu należy poczekać na przesłanie świadectwa operatorskiego z UKE i z nim zgłosić się do właściwej terytorialnie delegatury UKE w celu uzyskania Pozwolenia w Radiowej Służbie Amatorskiej. Mając znak wywoławczy możemy zgodnie z posiadanym Pozwoleniem i obowiązującymi przepisami samodzielnie pracować w eterze z klubu, z własnego QTH i  urządzenia lub od kolegi krótkofalowca.

Podsumowanie:
– Nasłuchy w OT , klubie u kolegi lub na swoim odbiorniku.
– Nauka  w oparciu o materiał książkowy, ćwiczenia w klubie lub kurs krótkofalarski.
– Wybór sesji egzaminacyjnej /miejsca egzaminu/, egzamin.
– Odbiór świadectwa, zgłoszenie się do delegatury UKE i uzyskanie znaku indywidualnego.
– Samodzielna praca w eterze.
Pamiętaj! Słuchanie to podstawowy obowiązek krótkofalowca, także nadawcy.

Bezpośrednio do Ustawodawcy

Pozwolenie radiowe – służba amatorska
Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

https://bip.uke.gov.pl/swiadectwa-operatora-urzadzen-radiowych-tresci/swiadectwa-amatorskie,3.html

Patrz też:

https://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje–pozwolenie–zezwolenie-tresc/pozwolenia-amatorskie,6.html

Nowe rozporządzenie o świadectwach
/
Opracowanie własne na podstawie istniejących materiałów/

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych

Rozporządzenie z 2008 roku  wprowadziło wiele zmian w stosunku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168, poz. 1407). Najważniejsze z nich opisane zostały poniżej.

/W miarę aktualne informacje znajdziesz u ustawodawcy – patrz linki do UKE/

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane będą dwa rodzaje świadectw:

– Świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1 zgodnego z Rekomendacją CEPT T/R 61-01,
– Świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3 zgodnego z Rekomendacją ECC/REC 05-06.
Likwidacja w nowym rozporządzeniu świadectw klasy B i D służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej jest konsekwencją zniesienia wymogu znajomości alfabetu Morse’a. Zakres wymaganej wiedzy na świadectwa klasy A i B oraz C i D różnił się wymogiem umiejętności nadawania i odbioru znaków alfabetu Morse’a, co było przedmiotem egzaminacyjnym na świadectwa klasy A i C. Po zniesieniu wymogu znajomości alfabetu Morse’a zasadnym było zrównanie uprawnień wynikających ze świadectwa klasy B z uprawnieniami wynikającymi ze świadectwa klasy A i analogicznie zrównanie uprawnień wynikających ze świadectwa klasy D z uprawnieniami wynikającymi ze świadectwa klasy C.

Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów świadectwa klasy B i D zachowują ważność i będą upoważniały (po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie pozwoleń radioamatorskich) do uzyskania odpowiednio pozwolenia kategorii 1 (świadectwo kl. B) oraz pozwolenia kategorii 3 (świadectwo kl. D).

Wprowadzono również wymóg złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu, który osoba ubiegająca się o świadectwo wskazuje we wniosku. Nie będzie możliwe złożenie wniosku w dniu egzaminu.

Pozwolenia radioamatorskie

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015r w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych .

Tu też są pytania i testy egzaminacyjne na poszczególne kategorie

Egzaminy amatorskie:
Testy

Licencje morskie:
Nie dotyczy.

Licencje lotnicze:
Nie dotyczy.

********************************
UWAGA

Sprawdź na stronach UKE, czy zawarta tu wiedza jest aktualna. Prawo mogło się zmienić w nocy i przespałem ten fakt.

A teraz pozostaje mi już tylko życzyć Ci „połamania” na egzaminie i do spotkania w jednym z naszych klubów, których adresy znajdziesz tu na tej stronie oddziałowej.

Z przyjemnością pomożemy Ci wejść w Świat DX-ów. Chętnie służymy pomocą  i radą jak poprawnie wchodzić w ten świat , jak szukać DX-a, jak to zrobić by się dowołać i nie robić zbytecznego zamieszania. Podstawowe zasady pracy na poszczególnych pasmach.

Fale krótkie to słyszalność stacji bardzo daleka, z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Uczmy się od najlepszych, a w tarnowskim Oddziale jest wielu Kolegów, mających wiedzę, praktykę i wielkie doświadczenie. Wiele możemy się od nich nauczyć.
Zapraszamy także do Kolegów w Bochni, Dębicy, Okolicach Dąbrowy Tarnowskiej, Nowym i Starym Sączu a także w Tarnowie.
Kontakt znajdziesz na naszej stronie. Zapraszamy.

Opracował: Stanisław sq9aor

  Copyright ©2024 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress, Admin-sq9aor