Główna » Historia OT

Historia OT

Poraz pierwszy Oddzial PZK w Tarnowie rozpoczął swoją działalność wiosną 1957 roku.

Pierwszy Zarząd tworzyli Koledzy:

– Prezes – Salamon Marian – SP9CS (SK)
– V-ce Prezes – Szymkowiak Tadeusz – SP9JA
– Sekretarz – Oskędra Andrzej – SP9NH

Terytorialnie do Oddziału Tarnowskiego przydzielony był Nowy Sącz. Oddział faktycznie istniał do 16 lutego 1961 roku, kiedy to decyzją ZG PZK  zlikwidowano oddziały w miastach nie będących siedzibami województw.  Członkowie nasi zostali organizacyjnie przejęci przez Oddział PZK w Krakowie.  Stan taki trwał do 16 listopada 1975 roku kiedy to po powstaniu województwa tarnowskiego Oddział Wojewódzki PZK w Tarnowie reaktywowano.

Po likwidacji województwa tarnowskiego i utworzeniu województwa małopolskiego  z siedzibą w Krakowie, Oddział nasz zgodnie z decyzją ZG PZK przyjął nazwę Oddział Terenowy PZK nr 28 w Tarnowie i taki stan istnieje do dziś.

Do OT PZK nr 28 w Tarnowie należą lub należały następujące Kluby:

 • SP9PTA – To Stacja Oddziałowa.
 • SP9KAO
  – Tarnów – ul. Krzyska 17 – Klub przy LOK, obecnie czynny w każdy piątek od godz. 17-stej. Prowadzi w ramach swojej działalności szkolenie chętnych, można popracować na radiostacji klubowej pod nadzorem operatora
 • SP9PZF
  – Tarnów – ul. Zamkowa 10 – Klub „przemiennikowy”, zgrupowani koledzy utrzymujący i odpowiedzialni za pracę przemiennika tarnowskiego w Lichwinie.
 • SP9ZBC
  – Tarnów – ul. Konarskiego 17 – Harcerski Klub Łączności, organizuje i obsługuje giełdy sprzętu krótkofalarskiego w swojej siedzibie. W ramach wyjazdów obozowych, HKŁ prowadzi zajęcia uczestników na klubowej radiostacji
 • SP9PNS!Po reorganizacji zawiesił swoją działalność. Po podjęciu pracy zmienił przynależność OT!
 • SP9KTL – Z dniem 01 stycznia 2012r, klub zmienił przynależność OT.
 • SP8KKM
  – Dębica. Pierwotnie Klub Łączności LOK, obecnie – Dębicki Klub Łączności-
 • SP8YAY
  – Szkolny Klub Łączności w Podgrodziu
 • SP9KBB
  – Brzesko – Klub Przy LOK w Brzesku. ! Klub zawiesił działalność w 2008r !
 • SP9PBB
  – Lokalnie koledzy grupują się we własnym środowisku i nie tworząc formalnych związków, współpracują ze sobą dzieląc się doświadczeniami, pomagają sobie wzajemnie, konkurują w zawodach, wspólnie organizują sobie czas. Tak właśnie w
  Bochni zawiązała się grupa kolegów członków naszego Oddziału.
 • SP8PVV
  – Szkolny Klub Łączności SP8PVV im. Edwarda Zolowskiego w Ostrowie,
  pow. Ropczyce. Kierownikiem Klubu jest Jacek SQ8AQO
 • SP8PDE
  – Dębicki Klub Krótkofalowców PZK – został powołany w dniu 12 kwietnia 2013 roku. Pierwszy Zarząd: Prezes – Waldemar Pisarczyk – SP9MZX, V-ce Prezes – Wiesław Pietrzyk – SP9RPV, Skarbnik – Stanisław Celler – SP9DAP.

 

  Copyright ©2024 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress, Admin-sq9aor