Główna » Rok gen. Bema w SP9ZBC oraz naszym OT

Rok gen. Bema w SP9ZBC oraz naszym OT

Uroczyste odsłonięcie pomnika
Andrzeja Małkowskiego
Tarnów, 19 IX 2008 roku

A. Małkowski - TarnówAndrzej MAŁKOWSKI (1888-1919), założyciel harcerstwa polskiego, członek Naczelnej Komendy Skautowej we Lwowie i Związkowego Naczelnictwa Skautowego, założyciel i redaktor „Skauta”. W Tarnowie Małkowski mieszkał w latach 1901/1902. Uczył się wtedy w Wyższej Szkole Realnej. Było to jeszcze zanim rozpoczął swoją działalność na rzecz polskiego skautingu.
Kiedy zaczął jeździć z publicznymi odczytami „O Skaucie” po całej Galicji, pierwszym miastem, w którym się zatrzymał był właśnie Tarnów. To od tego miejsca rozpoczęła się jego misja przeszczepiania skautingu na polski grunt nadając mu narodowy charakter. 5 listopada 1911 roku, spotkał się z tarnowskimi harcerzami. Ta data uważana jest za początek harcerstwa w Tarnowie. Tarnów był również miejscem, które w 1914 roku, po wybuchu wojny światowej, odwiedził w trakcie swojej podróży do Krakowa do tworzących się tam Legionów. Mimo, że od roku 1911 Tarnów bardzo się zmienił, Małkowski do dziś pozostaje w sercach naszych harcerzy, którzy w dalszym ciągu widzą go jako niepodważalny autorytet i wzór godzien naśladowania.

Z tej to okazji Stacja Klubowa OT PZK rn 28 w Tarnowie przyjęła
znak okolicznościowy 3Z0PAM. – QSL Via – SP9PTA

Tarnowscy Harcerze skupieni w HKŁ „Leliwa” i  Koledzy z Oddziału Terenowego PZK nr 28 w Tarnowie , którego niektórzy członkowie są aktywnymi harcerzami i instruktorami harcerskimi, od lat na co dzień  współpracują ze sobą. Obecnie tarnowscy harcerze wspólnie z członkami PZK, pracują nad unowocześnieniem sprzętu radiowego w Klubie „Leliwa”. Wzajemna współpraca to organizowanie łączności między obozami, obozami a bazą, w harcerskich akcjach kryzysowych, na zlotach, łowach na lisa itp., korzystanie z lokalu ZHP na spotkania członków OT, giełdy, sprzęt obozowy, także prowadzenie szkolenia krótkofalarskiego w Klubie Leliwa, prowadzenie łączności z pod znaków okolicznościowych otrzymanych dla SP9ZBC itp. Nie miejsce tu na szczegółowe wyliczanie zaangażowanych osób we współpracę. Tu chcę wskazać tylko na jej kierunki i wzajemną korzyść.

Stanisław sq9aor

 2009 – Rokiem Generała Józefa Bema w Tarnowie.

W dniu 18.12.2008r na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Tarnowa Pana Ryszarda Żądło, jako Prezes Oddziału Terenowego PZK nr 28 uczestniczyłem w XXXI Sesji Rady Miejskiej w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie
W Sesji tej uczestniczyli Radni miasta Tarnowa oraz Prezydent miasta Pan Ryszard Ścigała  i jego zastępcy, kierownicy jednostek administracyjnych oraz zaproszeni goście. Jeden z punktów porządku obrad Sesji Rady Miejskiej był poświęcony podjęciu uchwały o ogłoszeniu w Gminie Miasta Tarnowa roku 2009  „Rokiem Generała Józefa Bema”.
W akcji tej nasz Oddział PZK wraz z Harcerski Klubem Łączności „Leliwa” SP9ZBC przy Tarnowskim Hufcu ZHP im. generała Józefa Bema będzie brał udział, organizując pracę radiostacji okolicznościowej a karty okolicznościowe sponsoruje Urząd Miasta Tarnowa. Po przyjęciu przez aklamację uchwały dotyczącej roku 2009 jako „Roku Generała Józefa Bema” udzielono głosu Komendantowi Chorągwi ZHP W Krakowie hm. Andrzejowi Żugaj, który podziękował za przyjęcie uchwały i wyróżnił: Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Ryszarda Żądło i kilku innych wybitnych działaczy Tarnowa oraz jedną organizację tj. nasz Oddział Terenowy PZK  nr 28 w Tarnowie,
Srebrną Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa. Podziękował za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz za pomoc okazaną  Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej.

 

Odznaka Honorowa PZK dla HKŁ – SP9ZBC„Leliwa”

W trakcie tej samej uroczystości podsumowując 40-to lecie Harcerskiego Klubu Łączności „Leliwa” SP9ZBC wręczyłem Komendantowi Hufca ZHP  w Tarnowie hm. Maksymowi Pękosz Odznakę Honorową PZK dziękując za dotychczasową współpracę, oraz pracę Klubu na rzecz krótkofalarstwa w rejonie tarnowskim.
Przez okres czterdziestolecia działalności Harcerskiego Klubu Łączności „LELIWA” SP9ZBC i OT PZK w Tarnowie współpracowały w zakresie sprzętu łączności i szkoleń. Krótkofalowcy tarnowscy brali czynny udział w zlotach harcerskich pod nazwą „Hart „ na terenie Pogórza Ciężkowickiego. Ze zlotów tych pracowały stacje terenowe. Współorganizujemy  łączność z terenem obozów harcerskich w Piaskach Dróżków i innymi. Rokrocznie uczestniczymy w Zlocie Harcerskim w Grabinach prowadząc szkolenia i łączności z udziałem młodzieży harcerskiej. Wspólnie od wielu lat organizowaliśmy giełdy krótkofalarskie, a teraz comiesięczne spotkania krótkofalowców naszego Oddziału w budynku Komendy Hufca ZHP w Tarnowie.  Wspólnie z harcerzami braliśmy udział w różnych akcjach organizując łączność.  Organizowaliśmy również prace radiostacji okolicznościowych z okazji 95-lecia harcerstwa w Tarnowie HF95HTA, odsłonięcia pomnika Andrzeja Małkowskiego twórcy skautingu polskiego 3Z0PAM, 40-lecia HKŁ „Leliwa” HF40ZBC. We wszystkich tych aktywnościach stacji okolicznościowych łączności prowadzili członkowie naszego Oddziału. Również w akcji roku Generała Józefa Bema 2009 roku będziemy aktywnie wspierać harcerstwo. W przeszłości w 200 setną rocznicę urodzin Gen. Józefa Bema wspólnie z Harcerskim Klubem Łączności pracowaliśmy pod znakiem okolicznościowym 3Z0BEM i wydawaliśmy dyplom bemowski.

Prezes OT PZK w Tarnowie
SP9IEK Zbigniew Wilczyński

Oprac. sq9aor

  Copyright ©2020 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress