Główna » Zarządzenie UKE dotyczące pozwoleń

Zarządzenie UKE dotyczące pozwoleń

Zarządzenie Nr 32
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pózn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej wprowadza się Wytyczne do procesu wydawania pozwoleń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2011 r.

z up. Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Dyrektor Generalny
Mariusz Czyżak

 

Załączniki do zarządzenia dostępne są m.in. na serwerze PZK pod następującymi adresami:

Załącznik nr 1 – Formularz RA-I_W1.doc
Załącznik nr 2 – Formularz RA-I_W2.doc
Załącznik nr 3 – Formularz RA-I_A.doc
Załącznik nr 4 – Formularz RA-K.doc
Załącznik nr 5 – Formularz RA-T.doc
Załącznik nr 6 – Formularz RA-B.doc

  Copyright ©2018 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress