Główna » OSEC oraz komunikaty admina

OSEC oraz komunikaty admina

Komunikat dotyczący stacji/znaków okolicznościowych i obsługi kart QSL w systemie CB QSL PZK
Dotyczy wszystkich, którzy ubiegają się o wydanie pozwoleń na znaki „okolicznościowe” i chcą mieć obsługę wysyłki kart QSL przez PZK. Decyzją PZK, wszystkie stacje klubowe w SP mogą być obsługiwane przez system CB QSL PZK, warunkiem  zarejestrowania klubu w OT PZK (druk rejestracji klubu w OT PZK znajduje się na serwerze PZK w dziale download –> dokumenty organizacyjne –> zgłoszenie klubu do obsługi QSL PZK, linki bezpośrednie do dokumentów doc i PDF:
http://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=580
http://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=581

W przypadku wystąpienia o znak okolicznościowy należy zgłosić taki znak do OT PZK z wnioskiem o dopisanie go do znaku podstawowego klubu. To samo dotyczy znaków indywidualnych.  Nie dopisanie ww. znaków powoduje odrzucenie kart QSL i ich zwrot do wysyłającego.

Jak to działa? W PZK od 2,5 roku funkcjonuje elektroniczny system ewidencji członków PZK OSEC obejmujący również rejestrację klubów /patrz niżej, wcześniejsze informacje/. Dla każdego znaku zarejestrowanego w systemie  przewidziane jest dodatkowe pole „Inne znaki”, gdzie można dopisać dodatkowe znaki stacji oraz okres jego ważności /wydanego pozwolenia, lub okresu aktywności danej stacji/. Pozwolenie radiowe musi być wydane dla znaku podstawowego nadawcy indywidualnego lub klubu.

Sprawdzenie, czy dana stacja/dany znak występuje w systemie ewidencji PZK OSEC jest bardzo proste. Wystarczy do okienka w menu portalu PZK (po lewej stronie – „szukaj znaku”) wpisać znak i nacisnąć ENTER. Wyszukiwarka działa dla użytkownika publicznego, bez logowania do portalu.

Redakcja portalu PZK sprawdza merytorycznie wszystkie nadsyłane do publikacji NEWS-y. W przypadku newsów dot. stacji okolicznościowych nie spełniających  kryterium rejestracji znaku podstawowego na który wydane jest pozwolenie radiowe w OT PZK oraz nie dopisania znaku „okolicznościowego” publikacja zostaje odrzucona.

Na podstawie Komunikatu ZG PZK – Stanisław sq9aor

Onlineowy System Ewidencji Członków

W związku z uruchomieniem już elektronicznej bazy OSEC  – na portalu PZK, wyłoniły się pierwsze błędy, niedociągnięcia i braki szczególnie w wykazie
Członków PZK z naszego OT ale myślę, że nie tylko. Prosimy Kolegów o zgłaszanie wszelkich informacji na temat zauważonych błędów czy braków.

Informacje te prosimy kierować do Zarządu Oddziału!!!

W szczególności:
Do Prezesa OT, oraz do:
– skarbnika –  w sprawach składkowych – „Ewidencja Składek”
– sekretarza – wszelkie niedociągnięcia związane z informacją o Oddziale – „OT”.
oraz w sprawie wykazów członków, znaków klubowych, nowych znaków, zmiany znaku, adresu email potrzebnego do rejestracji w Portalu PZK -„Ewidencja Członków” W znacznej większości poprawki są w naszej gestii i my je musimy nanieść.

Uwaga:
1 – Nowo rejestrujący się do Portalu PZK – muszą wcześniej podać do OT adres e-mail, który wprowadzę do systemu zanim nastąpi rejestracja.
Zgodnie z poleceniem Administratora  – patrz link > http://www.pzk.org.pl/readarticle.php?article_id=128
2 – Przy zmianie znaku, zarejestrowani w Portalu – by móc korzystać z konta muszą dokonać:
– zgłoszenia zmiany znaku do bazy OSEC  /do swojego OT/  U nas to sp9pta@onet.eu
Patrz też link wyżej.
3 – Proszę też o zgłaszanie do OT znaków okolicznościowych. Te powinny znaleźć się w bazie OSEC, jest w bazie na to miejsce i pomaga QSL Managerom w ich pracy.

Prosimy o wszelkie uwagi o brakach i błędach, niedociągnięciach. W większości przypadków to OT jest w stanie załatwić sprawę rejestracji i zmian w OSEC. Ułatwi to też i przyspieszy wykonanie w miarę szybko poprawek.

Aktualnie wprowadzono możliwość uzyskania aliasów kont poczty elektronicznej dla członków PZK. patrz >>>> http://www.pzk.org.pl/readarticle.php?article_id=133
Proszę chętnych o zapoznanie się ze sposobem załatwienia sobie aliasu  ” sp(sq)9xyz@pzk.org.pl

Prosimy też o terminowe wpłaty składek członkowskich.
Przeciągnięcie wpłaty o trzy miesiące skutkuje wykreśleniem z listy Członków PZK oraz koniecznością ponownego: złożenia Deklaracji Członkowskiej w OT, dokonania wpłaty wpisowego, wpłaty członkowskiej PZK oraz wpłaty członka OT.

Wyciąg z komunikatu sekretariatu ZG PZK na 29.12.2010.
Administrator systemów informatycznych PZK.
Rejestracja użytkowników na portalu PZK – zmiana (modyfikacja) zasad.

Przypominam wszystkim członkom PZK, że przy rejestracji użytkowników na portalu PZK wprowadzone zostały następujące zasady:

Adres email użytkownika powinien być zgodny ze standardem: „znak”@pzk.org.pl, „znak”@wp.pl, „znak”@op.pl, „znak”@gmail.com, etc. Dotyczy to również członków nadzwyczajnych – nasłuchowców (SWL). Jest to jedyny akceptowany format adresu członka i użytkownika Portalu PZK.
Od dnia 29.12.2010 akceptowany jest również format adresu email: imie@domena własna (domena własna to domena w której występuje znak wywoławczy) Np. andrzej@sp5xyz.com, slawek@sp2jmb.pl
Żadne inne standardy adresu email nie będą autoryzowane.

W przypadku zmiany adresu email lub jego utraty/zablokowania konta pocztowego proszę zmiany adresu email zgłaszać do swojego OT PZK. Upoważniona przez zarząd OT osoba wprowadzi korektę danych członka do systemu OSEC.

W kwestii formalnej korektę/aktualizację danych członka PZK należy przeprowadzić za pomocą„ „Karty Informacji Członka PZK”. Karta ta powinna być złożona w OT PZK do którego należy członek.

Tylko zgłoszony do OT adres email jest podstawą do autoryzacji użytkownika na Portalu PZK. W przypadku rozbieżności adresu zgłoszonego w procesie rejestracji z adresem podanym do OT, zgłoszenie zostanie automatycznie odrzucone.

Proces rejestracji na portalu jest zautomatyzowany, ale może wystąpić przypadek, kiedy rejestrujący się użytkownik zostanie poproszony o dodatkowe informacje.

Od dnia 1.02.2010 weryfikacja danych członka następuje poprzez weryfikację zgodności podanych danych w procesie rejestracji z danymi w systemie OSEC. Dlatego też na zarządach OT PZK ciąży duża odpowiedzialność. Wprowadzane dane w każdym przypadku muszą być oparte na oryginale „Karty Informacji Członka PZK”.

Podpisał: Zygmunt SP5ELA administrator portalu PZK
Opracował
Stanisław sq9aor – sekretarz OT

  Copyright ©2024 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress, Admin-sq9aor