Nowy rok kalendarzowy - przypominamy o konieczności opłacenia składki PZK
Autor: SQ9AOR dnia 4 stycznia 2020 Brak komentarzy

Tarnowski OT 28 wraz z klubem SP9KAO serdecznie zapraszają grono tarnowskich krótkofalowców i członków Tarnowskiego Oddziału PZK na spotkanie noworoczne, które odbędzie się dnia 11 stycznia 2020 r., w lokalu Tarnowskiego LOK-u, ul Krzyska 17 od godziny 17.00.
Chętnych prosimy o potwierdzenie przybycia.
Jest to impreza składkowa więc miło widziany wkład własny ( placek, sałatka, …… itp). Z naszej strony zapewniamy PROSIAKA, ciepłe i zimne napoje, przekąski, jedno ciepłe danie, a przede wszystkim dobrą zabawę w doborowym towarzystwie. Kontakt: SP9LAS, SP9RHN, SQ9KDO. Telefony kontaktowe na stronie głównej SP9PTA.

Serdecznie zapraszamy.

Autor: SQ9AOR dnia 22 grudnia 2019 Brak komentarzy

Autor: SQ9AOR dnia 15 grudnia 2019 Brak komentarzy

Zarząd przypomina wszystkim członkom OT posiadającym znaki okolicznościowe czy dodatkowe znaki osobiste o obowiązku informowania o tym fakcie Zarząd OT – najlepiej Prezesa – Janusza SP9LAS. Takie informacje muszą zostać wprowadzone do systemu OSEC. Wystarczy drogą e-mail wysłać czytelną kopię /fotka, skan/ dodatkowego zezwolenia.

Autor: SQ9AOR dnia 4 grudnia 2019 Brak komentarzy

Jak informują organizatorzy, na stronie https://scota19.hamlogs.net/ dostępne są już certyfikaty „Upper Silesian Cities On The Air (SCoTA) 2019”. Pobieramy!

Autor: SQ9AOR dnia 23 listopada 2019 Brak komentarzy

W dniu 22 listopada 2019r w Białej Podlaskiej w wieku 83 lat,  odszedł do „Krainy Wiecznych DX-ów” kolega Henryk Głuszak – SP9BHV. Wieloletni członek tarnowskiego OT. Kierownik radiostacji „Leliwa” – SP9ZBC,  konstruktor. Ostatnio ze względu na stan zdrowia mało aktywny, przebywał w Białej Podlaskiej i tam zmarł.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w miejscowości WISZNICE k/Białej Podlaskiej, Dom Pogrzebowy „EDEN” ul. Kościelna 58 o godzinie 9.00 w dniu 29 listopada 2019. Z wyrazami współczucia dla najbliższych – Zarząd OT oraz Koleżanki i Koledzy.

Autor: SQ9AOR dnia 13 listopada 2019 Brak komentarzy

Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców
nr 28 w Tarnowie zwołuje Zebranie Sprawozdawcze Oddziału połączone z wyborem Delegata OT-28 na XXVI KZD PZK w lokalu LOK ul.Krzyska 17 w Tarnowie, w dniu 15.12.2019r o godz.9:30, w drugim terminie o godz.10:00 .

Proponowany porządek Zebrania:

1.Rozpoczęcie Zebrania- wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
2.Wybór Komisji Wyborczej
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Zarządu OT.
5. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej OT.
6.Wybór Delagata na XXVI KZD PZK.
7. Dyskusja na tematy oddziałowe,
8. Ogłoszenie wyniów wyborów Delegata.
9. Odczytanie protokołów Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Zakończenie Zebrania.
Uchwała Zarządu Nr3.09.2019

  Copyright ©2020 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress