Autor: SQ9AOR dnia 20 listopada 2018 Brak komentarzy

Galeria fotoW dniu 15.bm. o godzinie 18.00 w kościele św. Jadwigi w Dębicy jak co roku ks. Ryszard Piasecki tamtejszy proboszcz, odprawił mszę św za zmarłych krótkofalowców z okolic Dębicy i Tarnowa, byłych członków OT 28 PZK. W tym roku ksiądz w czasie mszy wymienił już 20 nazwisk i znaków tych, którzy odeszli od nas /SK/. Po mszy ksiądz R. Piasecki /także krótkofalowiec/ zaprosił nas do siebie na plebanię. Pokazał nam piękną kolekcję starych odbiorników radiowych. Po oglądnięciu wyeksponowanej kolekcji przez kilka godzin przy poczęstunku rozmawialiśmy na tematy krótkofalarskie nurtujące nasze środowisko. We mszy św. i spotkaniu wzięli udział członkowie klubów SP8PDE i SP8KKM oraz Prezes naszego OT PZK  Janusz Banaś – SP9LAS,  senior naszego OT, Tadeusz Roszak SP9AED oraz Zbyszek SP9IEK.
Info. SP9IEK

Autor: SQ9AOR dnia 20 listopada 2018 Brak komentarzy

Otrzymałem przykrą informację, że zmarł Olek SP6RYP. Postać znana, szczególnie z giełd i spotkań krótkofalarskich. Wg informacji zawartej na forum SP7PKI, zmarł w niedzielę a pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 26.11.2018 na Cmentarzu Osobowickim o godzinie 12:40. Z wyrazami współczucia dla rodziny oraz zawsze obecnej przy Tobie małżonki – OT 28 w Tarnowie. Olku nie spotkamy się już w Jodłówce Tuchowskiej nie tylko przy stoisku „zaopatrzeniowym dla majsterkowiczów” ale i przy grillu, kociołku i degustacji Twoich dżemów, ogórków, cebulek, nalewek i…… Pozostaniesz w pamięci.

Autor: SQ9AOR dnia 20 listopada 2018 Brak komentarzy

W dniach 26 listopada do 9 grudnia czynne będą na pasmach stacje dające punkty do akcji dyplomowej z okazji przypadającej Barbórki. /Strona programu www.smota.pzk.pl/ Już do tej pory po Zawodach Rybnickich zostało pobranych kilkadziesiąt bezpłatnych dyplomów. Nadchodząca edycja to okazja do zdobycia brakujących punktów, ale i możliwość startu od zera dla stacji które nie uczestniczyły w samych zawodach. Zapraszamy i Szczęść Boże wszystkim Górnikom.

Autor: SQ9AOR dnia 10 listopada 2018 Brak komentarzy

Tarnów dnia 09. 11.2018r

UCHWAŁA ZARZĄDU OT PZK W TARNOWIE

Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców nr 28 w Tarnowie, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału, w dniu 16 grudzień 2018r. w lokalu LOK w Tarnowie ul. Krzyska 17 o godz. 9:00 w pierwszym terminie, w drugim terminie o godz. 9:30.

            Proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Powołanie protokolanta.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku Zebrania.
5. Przyjęcie regulaminu obrad i regulaminu wyborów.
6. Wybór Komisji skrutacyjnej, komisji wyborczej i komisji uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu Oddziału.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OT.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Dyskusja, zgłaszanie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Wybory członków Zarządu.
12. Wybory Komisji Rewizyjnej.
13. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
14. Przyjęcie protokołu uchwał i wniosków Zebrania.
15. Zakończenie Zebrania.

Prezes OT PZK nr 28
Janusz Banaś – SP9LAS

Autor: SQ9AOR dnia 11 października 2018 Brak komentarzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Przypominam, że zgodnie z Regulaminem opłacania składek PZK, w dniu 15 października 2018 roku upływa ostateczny termin opłacania składek członkowskich za drugie półrocze 2018 roku. Opłaty składek należy dokonywać wyłącznie poprzez macierzyste Oddziały Terenowe, składki wpłacone bezpośrednio na rachunek bankowy ZG PZK, nie mogą zostać przyjęte i zostaną zwrócone do nadawcy. Oddziały Terenowe PZK zobowiązane są do przekazania pobranej od członków składki członkowskiej na rachunek bankowy ZG PZK, w terminie do 21 października 2018 roku, nie później jednak niż 30 dni od daty pobrania składki. Więcej informacji o składkach znajdziesz >>>TU<<<

Autor: SQ9AOR dnia 28 września 2018 Brak komentarzy

Ogólnopolski Klub Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na ogólnopolskie ćwiczenia łączności kryzysowej pt. „Susza 2018”, które planujemy przeprowadzić w dn. 29 września br (sobota) w godz. 16:00 – 18:00 czasu lokalnego (14:00 – 16:00 UTC). 

 

  Copyright ©2019 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress