Główna » Archiwa

Listopad 2014

Autor: SQ9AOR dnia 20 listopada 2014 Brak komentarzy

Uchwałą z dnia 07.11.2014r, Zarząd OT PZK nr 28 w Tarnowie, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału, na dzień 14 grudnia 2014r, w lokalu LOK ul. Krzyska 17 w Tarnowie. Pierwszy termin zebrania o godz. 9.00, drugi termin godz. 9.30.  Członków OT powiadomiono drogą elektroniczną. Proponowany porządek zebrania: 1.Rozpoczęcie Zebrania. 2.Wybór Przewodniczącego Zebrania. 3.Wybór protokolanta […]

  Copyright ©2019 Tarnowski Oddzial PZK (OT-nr 28) w Tarnowie — SP9PTA, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, ze zmianami e-jti, tłumaczenie: Skórki Wordpress